Taxatie van een monumentaal kerkgebouw gelegen op een particulier recht van erfpacht aan de Amsterdamseweg te Amstelveen